Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych

Cieszymy się, że Państwo odwiedzili naszą stronę i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. Odpowiedzialne obejście z danymi osobowymi odwiedzających nasze strony jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby każda wizyta na naszych stronach była bezpieczna i komfortowa.

Doceniamy Państwa zaufanie  i niezwykle starannie, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, chronimy Pańswa dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych.

Chcemy, żeby każdy odwiedzający naszą stronę wiedział, jakie dane pobieramy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy. Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas samych, jak i naszych usługodawców zewnętrznych.

Administrator danych osobowych:

Edu-mania.pl Joanna Mirecka
50-329 Wrocław
ul. Św. Józefa 1/3
telefon:  728 225 540
e-mail: pomyslowemiejsce@gmail.com

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje identyfikujące odwiedzającego naszą stronę. Do tych informacji zaliczają się np. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.

Podawanie danych osobowych nie jest konieczne, żeby móc odwiedzić naszą stronę.

W sytuacji, w której kontaktują się Państwo z nami (np. za pośrednictwem e-maila bądź też telefonu) potrzebujemy jednak takich informacji jak nazwisko czy adres lub inne dane, aby móc świadczyć wybrane przez Państwa usługi. Zwracamy Państwu na to uwagę tam, gdzie jest to konieczne. Dzieje się tak np. w przypadku przesłania materiałów informacyjnych.

Jeśli prosimy o dodatkowe dane, dotyczy to danych, które przekazywane są dobrowolnie.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ma na celu jedynie wykonanie usług oraz ochronę interesów własnych.

Celowe wykorzystywanie danych osobowych

Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe jedynie do prawidłowego wykonania zamówionych przez Państwa usług. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez uzyskanego od Państwa pozwolenia.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez nas jest niezbędnym krokiem dla utrzymywania dobrych relacji z klientem. Robimy to w celu udzielenia Państwu informacji na temat naszych ofert lub też w celu przeprowadzenia warsztatów,spotkan, wydarzeń, aby lepiej sprostać Państwa wymaganiom.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz udostępnianie ich instytucjom oraz urzędom do tego uprawnionym odbywa się jedynie na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych oraz na podstawie decyzji wydanej przez sąd.

Forma kontaktu

Jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez e-mail lub telefon, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które podają Państwo podczas tego procesu. Wykorzystujemy je do przygotowania informacji, o które Państwo pytają lub spełnienia usługi, o którą Państwo proszą, np. na udziału w warsztatach.

Okres przechowywania

Dane osobowe, przekazane nam poprzez adres e-mail lub telefon, przechowywane są aż do spełnienia celu, dla którego zostały nam powierzone, chyba że w obrębie obustronnych ustaleń postanowiono inaczej (wymagana akceptacja ze strony osoby przekazującej dane osobowe).

Cookies

a) Co to są cookies?

Cookies są małymi informacjami, które zapisywane są na Państwa komputerze, tablecie lub telefonie podczas każdorazowych odwiedzin strony internetowej. Służą one efektywniejszemu kształtowaniu stron internetowych. Niektóre cookies (tzw. Session Cookies) kasowane są zaraz po zamknięciu wyszukiwarki, inne natomiast (Persistent Cookies lub Tracking Codes) zachowywane są przez określony okres czasu lub do momentu skasowania ich z pamięci podręcznej wyszukiwarki. Cookies pozwalają zidentyfikować odwiedzających naszą stronę internetową, jeśli ci pojawiają się ponownie. Prawie wszystkie wyszukiwarki akceptują cookies automatycznie. Tę funkcję można wyłączyć manualnie, zmieniając ustawienia wyszukiwarki. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są na stronie www.allaboutcookies.org.

b) Do czego służą Cookies?

Wykorzystujemy Cookies do następujących celów:

  • zapewnienie bezpiecznego środowiska internetowego
  • kontrola wydajności naszej strony internetowej, ukształtowanie jej jako strony przyjaznej dla użytkownika, usprawnienie jej działania

Nie wykorzystujemy Cookies do śledzenia Państwa aktywności w internecie poza naszą stroną internetową.

Używamy niżej wymienionych rodzajów Cookies, aby dokonać lepszej analizy korzystania z naszych usług online przez klientów oraz aby usprawnić nasz serwis. W ten sposób możemy rozpoznać, kiedy proces jest zbyt skomplikowany i użytkownik decyduje się na jego przerwanie. Ta wiedza pozwala nam na udoskonalenie niektórych kroków.

c) Jakie są rodzaje Cookies?

Session Cookies – są usuwane po zamknięciu wyszukiwarki. Służą do analizy poruszania się po stronie internetowej oraz czasu spędzonego na stronie. Login jest aktywny podczas sesji.

Tracking Codes – nie zawierają żadnych danych osobowych. Wskazują na adres użytkownika, rodzaj wyszukiwarki, link. Wskazują na ilość odwiedzin, czas trwania pierwszego oraz dwóch ostatnich odwiedzin. Te Cookies rejestrują jedynie odwiedziny na naszych stronach internetowych i nie są aktywne podczas odwiedzin innych stron.

Mogą Państwo usunąć pliki cookies, które zapisywane są przez naszą stronę. W tym przypadku usuwane są indywidualne dane oraz treści, włącznie z Państwa ustawieniami cookies. Przy następnych odwiedzinach naszej strony nie zostaną Państwo zidentyfikowani jako gość ponownie odwiedzający naszą stronę.

Podstawą prawną do użycia plików Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zapisujemy przy tym jedynie adres IP, nie zapisujemy żadnych danych osobowych.

Zmiany niniejszych przepisów ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmian naszych przepisów ochrony danych, o ile będzie to konieczne z. Prosimy o upewnienie się, iż zaznajomieni są Państwo z aktualną wersją danych. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie.

Prawo osób, których dane dotyczą

Prosimy o kontakt w przypadku, gdy chcą Państwo zasięgnąć informacji, jaki rodzaj Państwa danych osobowych zapisujemy lub jeżeli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć podane przez Państwa dane. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z prawa do ograniczonego przetwarzania (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz prawa do przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W wyżej wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: pomyslowemiejsce@gmail.com

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Nasz specjalista ds. ochrony danych osobowych dostępny jest pod następującym adresem:
Joanna Mirecka, ul.Św.Józefa 1/3 Wrocław, e-mail:pomyslowemiejsce@gmail.com
Jeżeli oczekiwania Państwa nie zostaną spełnione, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi
do właściwego dla Państwa organu nadzorującego ochronę danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych dziecka/uczestnika i rodziców/ opiekunów jest

Edu-mania.pl Joanna Mirecka, 50-329 Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3. Z Administratorem można skontaktować się listownie, poprzez e-mail: asiamipomyslowamama@gmail.com oraz telefonicznie:728 225 540.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z klientem,  przeprowadzania rekrutacji, realizacji warsztatów, spotkań, wykładów, sprzedaży książki oraz przesyłaniu oferty handlowej przez Administratora.

3. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym następuje proces lub w okresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przesyłania oferty handlowej przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem uczestniczenia w rekrutacji, warsztatach itd., przy wysyłce oferty handlowej oraz podczas kontaktu z Administratorem.